عرضه انواع ساعت های دیواری و رومیزی که قابلیت درج مارک ولوگوی شما را بر روی خود دارا می باشند.
هزینه چاپ ساعت های دیواری به شرح زیر است :
چاپ سیلک تک رنگ برای 200 عدد: 150 هزار تومان 
چاپ سیلک تک رنگ برای 100 عدد: 120 هزار تومان
چاپ دیجیتال اندازه صفحه A4 برای هر ساعت دیواری: 1,300 تومان  
چاپ دیجیتال اندازه صفحه A3  برای هر ساعت دیواری: 1,600 تومان
چاپ دیجیتال تمپلات اندازه صفحه A4  برای هر ساعت دیواری : 1,400 تومان
چاپ دیجیتال تمپلات اندازه صفحه A3  برای هر ساعت دیواری : 1,700 تومان 
قیمت ساعت های زیر برمبنای موتور چین با یک سال ضمانت محاسبه شده و در صورت سفارش با موتور تایوان مبلغ 4,000 تومان به مبالغ زیر اضافه و با دو سال ضمانت ارائه خواهد گردید.
22
ساعت دیواری مدل فریم چوبی چهارگوش
با موتور تایوان

سایز: 310mm*320mm
ابعاد چاپ: 285mm*292mm
حداقل سفارش: 100 عدد
25,900 تومان
پرداخت آنلاین
20
ساعت دیواری بدنه روکش کروم با چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm
ابعاد چاپ: 278mm
حداقل سفارش: 100 عدد
22,600 تومان
پرداخت آنلاین
19
ساعت دیواری بدنه روکش کروم

سایز: 305mm
ابعاد چاپ: 278mm
حداقل سفارش: 100 عدد
20,500 تومان
پرداخت آنلاین
18
ساعت دیواری مدل فریم چوبی گرد با موتور تایوان

سایز: 305mm
ابعاد چاپ: 278mm
حداقل سفارش: 100 عدد
25,900 تومان
پرداخت آنلاین

17
ساعت دیواری مدل گرد
چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm
ابعاد چاپ: 278mm
حداقل سفارش: 200 عدد
10,000 تومان
پرداخت آنلاین
26
ساعت دیواری مدل هیتاچی
سایز: 237mm*335mm
ابعاد چاپ: 187mm*257mm
حداقل سفارش: 200 عدد
9,200 تومان
پرداخت آنلاین
27
ساعت دیواری صفحه استیل بدنه MDF
سایز: 250mm*250mm
ابعاد چاپ: 240mm*240mm
حداقل سفارش: 100 عدد
20,200 تومان
پرداخت آنلاین
29
ساعت دیواری مستطیلی MDF
سایز: 320mm*270mm
ابعاد چاپ: 225mm
حداقل سفارش: 200 عدد
8,500 تومان
پرداخت آنلاین

02
ساعت رومیزی آلمینیومی

حداقل سفارش: 100 عدد
18,200 تومان
پرداخت آنلاین
13
ساعت رو میزی چوبی

حداقل سفارش: 100 عدد
29,500 تومان
پرداخت آنلاین
10
ساعت رو میزی چوبی

حداقل سفارش: 100 عدد
29,500 تومان
پرداخت آنلاین
06
ساعت رو میزی چوبی به همراه جا قلمی

حداقل سفارش: 100 عدد
30,000 تومان
پرداخت آنلاین

11
ساعت رو میزی چوبی به همراه جاقلمی

حداقل سفارش: 100 عدد
30,000 تومان
پرداخت آنلاین
08
ساعت رو میزی چوبی به همراه جاقلمی

حداقل سفارش: 100 عدد
28,000 تومان
پرداخت آنلاین
07
ساعت رو میزی چوبی به همراه جاقلمی، دماسنج، رطوبت سنج

حداقل سفارش: 100 عدد
30,000 تومان
پرداخت آنلاین
25
ساعت رو میزی چوبی

حداقل سفارش: 100 عدد
15,200 تومان
پرداخت آنلاین