عرضه انواع ساک دستی تبلبغاتی که قابلیت درج مارک ولوگوی شما را بر روی خود دارا می باشند.
01
ساک خرید سوزنی 90 گرم دسته بندی

ابعاد 10*25*25 : 1,150 تومان
ابعاد 10*40*30 : 1,300 تومان
ابعاد 10*40*32 : 1,300 تومان
ابعاد 10*45*35 : 1,400 تومان
ابعاد 10*40*40 : 1,600 تومان
ابعاد 10*50*35 : 1,800 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 150 تومان
حداقل سفارش : 1000 عدد
پرداخت آنلاین
02
ساک خرید سوزنی60 گرم فلت ساده

ابعاد 25*30 : 480 تومان
ابعاد 30*35 : 510 تومان
ابعاد 30*40 : 540 تومان
ابعاد 35*35 : 580 تومان
ابعاد 35*45 : 660 تومان
ابعاد 40*45: 750 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 150 تومان
حداقل سفارش : 1000 عدد
پرداخت آنلاین
03
ساک خرید واتر- ضد آب دسته بندی

ابعاد 10*40*32 : 2,500 تومان

هزینه چاپ سیلک اعلا : یک طرف یک رنگ 150 تومان
حداقل سفارش : 1000 عدد
پرداخت آنلاین
04
ساک خرید گلاسه 135 گرم با سلفون براق

ابعاد 18*6*27.5: 930 تومان
ابعاد 39*10*24 : 1,280 تومان

همراه با چاپ چهار رنگ
حداقل سفارش : 1000 عدد
پرداخت آنلاین