تولید انواع بج سینه در رنگ و طرح و اندازه دلخواه

تعداد 20 عدد      هر یک      14,000 تومان
تعداد 30 عدد      هر یک      13,000 تومان
تعداد 50 عدد      هر یک      12,000 تومان
تعداد 100 عدد    هر یک      11,000 تومان
برای استعلام قیمت بیش از 100 عدد لطفا تماس حاصل نمایید.
در صورت نیاز به طراحی ؛ هزینه طراحی 30,000 تومان می باشد.