آیا شما صاحب رستوران یا هتل هستید؟

آیا شرکت شما قصد شرکت در نمایشگاه را دارد؟

آیا دارای مهد کودک هستید و قصد دارید برای جشن تولد کودکان از طرح های شاد و کودکانه روی لیوان کاغذی استفاده کنید؟

آیا مایلید بر روی میزهای تالار شما تبلیغات شما و رستوران شما باشد آن هم بر روی لیوان کاغذی ؟

شما چه انتظاری از یک لیوان کاغذی به صورت تبلیغاتی دارید ؟