عرضه انواع جاکارتی که قابلیت درج مارک ولوگوی شما را بر روی خود دارا می باشند ، هزینه چاپ محصولات جداگانه محاسبه می شود.
01
جا کارتی فلزی

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 10% افزایش قیمت
8,000 تومان
پرداخت آنلاین
06
جا کارتی آلبومی

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 10% افزایش قیمت
8,500 تومان
پرداخت آنلاین
05
جا کارتی فلزی دو طرفه

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 10% افزایش قیمت
9,300 تومان
پرداخت آنلاین
02
جا کارتی فلزی

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 10% افزایش قیمت
8,500 تومان
پرداخت آنلاین

04
جا کارتی فلزی

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 10% افزایش قیمت
8,000 تومان
پرداخت آنلاین