خدمات چاپ :
ساخت کلیشه در ابعاد 4*6 سانتی متر 60,000 تومان می باشد.
در صورت بزرگ شدن ابعاد کلیشه ، هزینه به تناسب محاسبه خواهد شد.
لت گذاری یا لت چسبانی ، هر لت 1500 تومان می باشد.
چاپ روبان اختصاصی هر عدد 220 تومان
طلا کوب هر ضرب : 330 تومان
داغ کوب هر ضرب : 370 تومان
لیزر هر ضرب : 370 تومان
1
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
ارگانایزر،کیف کارت ویزیت،کیف پول،جا مدارکی
فلش 8 GB،جاسوئیچی،خودکار و روانویس همراه با جعبه
145,000 تومان
پرداخت آنلاین
2
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
ارگانایزر،کیف دسته چک،جا کارتی
فلش 8 GB،خودکار و روانویس همراه با جعبه
115,000 تومان
پرداخت آنلاین
3
ست مدیریتی بانوان

حداقل تیراژ 5 عدد
سالنامه،کیف پول،جا مدارکی
فلش 8 GB،خودکار و روانویس همراه با جعبه
110,000 تومان
پرداخت آنلاین
4
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
سالنامه،ماشین حساب،تقویم جیبی
جا کارتی،خودکار و روانویس همراه با جعبه
108,000 تومان
پرداخت آنلاین

5
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
کیف دسته چک،کیف کارت ویزیت،ماشین حساب
جا مدارکی،خودکار همراه با جعبه
106,000 تومان
پرداخت آنلاین
6
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
سالنامه،جا کارتی،جاسوئیچی
خودکار و روانویس همراه با جعبه
104,000 تومان
پرداخت آنلاین
7
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
سالنامه،جا کارتی،کیف پول
خودکار همراه با جعبه
78,000 تومان
پرداخت آنلاین
8
ست مدیریتی

حداقل تیراژ 5 عدد
کیف پول،جا کارتی،جاسوئیچی
خودکار همراه با جعبه
69,000 تومان
پرداخت آنلاین

9
ارگانایزر قفل رمزدار

حداقل تیراژ 200 عدد
31,000 تومان
پرداخت آنلاین
10
ارگانایزر مگنتی لبه دار

حداقل تیراژ 200 عدد
29,000 تومان
پرداخت آنلاین
11
ارگانایزر قفل دار

حداقل تیراژ 200 عدد
29,000 تومان
پرداخت آنلاین
12
ارگانایزر مگنتی

حداقل تیراژ 200 عدد
29,000 تومان
پرداخت آنلاین

13
ارگانایزر مگنتی لبه هلالی

حداقل تیراژ 200 عدد
29,000 تومان
پرداخت آنلاین
14
ارگانایزر مگنتی بند دار

حداقل تیراژ 200 عدد
29,000 تومان
پرداخت آنلاین
15
سالنامه وزیری چرم کش دار( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین
16
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه دار( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین

17
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه پلاک دار( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین
18
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه هلالی ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین
19
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه فلز ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین
20
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین

21
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه اریب ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
20,000 تومان
پرداخت آنلاین
22
سالنامه وزیری چرم مگنتی بند دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
18,400 تومان
پرداخت آنلاین
23
سالنامه وزیری چرم دکمه دار بند دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
18,400 تومان
پرداخت آنلاین
24
سالنامه وزیری چرم مگنتی لبه دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
16,900 تومان
پرداخت آنلاین

25
سالنامه وزیری چرم پلاک دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
15,800 تومان
پرداخت آنلاین
26
سالنامه وزیری چرم جلد نرم ( دوروزه ، کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
14,400 تومان
پرداخت آنلاین
27
سالنامه وزیری چرم طلاکوب ، شعردار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
14,400 تومان
پرداخت آنلاین
28
سالنامه وزیری چرم پلاک دار ( کاغذ کرم )

حداقل تیراژ 200 عدد
14,200 تومان
پرداخت آنلاین

29
سالنامه وزیری سلفونی

حداقل تیراژ 200 عدد
9,000 تومان
پرداخت آنلاین
30
سالنامه اروپایی چرم مگنتی لبه دار (کاغذ کرم)

حداقل تیراژ 200 عدد
18,200 تومان
پرداخت آنلاین
31
سالنامه اروپایی چرم مگنتی لبه کلیپس دار (کاغذ کرم)

حداقل تیراژ 200 عدد
18,000 تومان
پرداخت آنلاین
32
سالنامه رقعی چرم پلاک دار (کاغذ کرم)

حداقل تیراژ 200 عدد
13,200 تومان
پرداخت آنلاین

33
تقویم جیبی چرم لبه مگنتی (کاغذ کرم)

حداقل تیراژ 200 عدد
6,200 تومان
پرداخت آنلاین
34
تقویم جیبی گالینگور پلاک دار (کاغذ کرم)

حداقل تیراژ 200 عدد
4,000 تومان
پرداخت آنلاین
35
تقویم رومیزی منشی دار (57 برگی گلاسه ، 29*12 )

حداقل تیراژ 200 عدد
9,400 تومان
پرداخت آنلاین
36
تقویم رومیزی پایه دار طرح گل ( 23*15 )

حداقل تیراژ 200 عدد
5,300 تومان
پرداخت آنلاین

37
تقویم رومیزی پایه دار طرح پانوراما ( 23*15 )

حداقل تیراژ 200 عدد
5,300 تومان
پرداخت آنلاین
38
جعبه ارگانایزر

حداقل تیراژ 200 عدد
6,200 تومان
پرداخت آنلاین